In trang
TRUNG TÂM DẠY NGHỀ NGHIỆP VỤ DU LỊCH KHÁCH SẠN QUỐC TẾ YASAKA SAIGON NHATRANG
Nghiệp vụ Lễ tân Khách sạn Quốc tế ( Front Office)

Bạn cần trao dồi ngoại ngữ vì người nhân viên Tiếp tân cần phải giao tiếp tiếng Anh lưu loát. Bạn nhớ rằng đối tượng mà bạn phục vụ đến từ khắp nơi trên thế giới.

 Học phí: 4.000.000 đồng/khóa

Sau khi học xong học viên có những kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ tiềp tân khách sạn, có khả năng làm việc ngay tại bộ phận tiếp tân của khách sạn quốc tế và nội địa.
Ngoài giờ học lý thuyết, học viên được thực hành tại trường và tại khách sạn quốc tế Yasaka - Saigon - Nha Trang