In trang
TRUNG TÂM DẠY NGHỀ NGHIỆP VỤ DU LỊCH KHÁCH SẠN QUỐC TẾ YASAKA SAIGON NHATRANG
Học viên Bếp tham quan kiến tập tại Metro Nha Trang

Sáng ngày 4/4/2014. Trung tâm Dạy Nghề Yasaka Saigon Nha Trang đã tổ chức chuyển tham quan kiến tập tại Metro Nha Trang cho lớp Quản lý Bếp.
Mục đích giúp học viên tiếp cận thực tế các trang thiết bị chuyên dụng nghề bếp, các loại nguyên liệu và được ban quản lý Metro Nha Trang giới thiệu về các qui trình bảo quản, lưu trữ hàng hóa, đặc biệt là hàng tươi sống.

Một số hình ảnh tham quan .