In trang
TRUNG TÂM DẠY NGHỀ NGHIỆP VỤ DU LỊCH KHÁCH SẠN QUỐC TẾ YASAKA SAIGON NHATRANG
Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của PUM

 Thực hiên theo chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của PUM (Tổ chức chuyên gia tư vấn cao cấp Hà Lan). hỗ trợ các trường công cũng như trường tư về lĩnh vực quản lý giáo dục; đào tạo bồi dưỡng giáo viên; thiết kế lại chương trình học để phù hợp với tình hình phát triển của đất nước; xây dựng giáo trình; các chuyên khoa; hệ thống thư viện; tự động hóa hệ thống quản lý, và ICT (công nghệ thông tin và truyền thông).Từ ngày 14/9 - 27/9/2014. Tại Khách sạn Yasaka Saigon Nha Trang. Ban Giám đốc Trung Tâm Dạy Nghề nghiệp vụ du lịch khách sạn quốc tế Yasaka Saigon Nha Trang đã tổ chức đón tiếp và làm việc với  Ông Frits Plantinga chuyên gia tư vấn cao cấp của PUM . Nội dung đưa ra các giải pháp  và hỗ trợ Trung tâm nâng cao chất lượng đào tạo dạy nghề dựa trên nhu cầu thực tế về nguồn nhân lực tại địa phương. Ông Frits Plantinga - chuyên gia PUM đưa ra phương pháp thiết lập các mối liên kết chặc chẽ giữa trường và các doanh nghiệp, từ đó học viên sẽ được thực tập tại doanh nghiệp, và khi ra trường sẽ được trang bị kiến thức và kinh nghiệm thiết thực, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp,  và tìm kiếm việc làm dễ dàng hơn. Hơn thế nữa, PUM sẽ kết nối các trường dạy nghề trong nước với các trường dạy nghề quốc tế để thường xuyên trao đổi, cập nhật chương trình giảng dạy.

Một số hoạt động và hình ảnh làm việc của Ông Frits Plantinga với Ban Giám đốc, cán bộ, giáo viên và học viên Trung tâm

Chuyên gia tổ chức PUM - Ông Frits Plantinga hướng dẫn kỹ năng học tiếng Anh cho học viên 

Chuyên gia tổ chức PUM - Ông Frits Plantinga hướng dẫn kỹ năng học tập sáng tạo cho học viên Bếp

Ảnh giao lưu cùng giáo viên và học viên lớp Bếp khóa 33

Chuyên gia Tổ chức PUM - Ông Frits Plantinga tập huấn phương pháp đào tạo cho giáo viên IE