In trang
TRUNG TÂM DẠY NGHỀ NGHIỆP VỤ DU LỊCH KHÁCH SẠN QUỐC TẾ YASAKA SAIGON NHATRANG
CHƯƠNG TRÌNH TỔ CHỨC THAM QUAN TẠI KHU DU LỊCH – WILD BEACH

CHƯƠNG TRÌNH TỔ CHỨC THAM QUAN TẠI  KHU DU LỊCH – WILD BEACH (THỨ 7 NGÀY 26/3/2016)
Chi tiết xem file đính kèm.