In trang
TRUNG TÂM DẠY NGHỀ NGHIỆP VỤ DU LỊCH KHÁCH SẠN QUỐC TẾ YASAKA SAIGON NHATRANG
Hội thảo về việc tìm ra giải pháp phát triển nguồn nhân lực

 Trong những năm gần đây du lịch Nha Trang Khánh hòa đang có những bước phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên đi kèm với đó là nổi lo thiếu hụt về chất lượng lẫn số lượng nguồn nhân lực.

Nhằm giải quyết những khó khăn trên Trung tâm dạy nghề Yasaka Saigon Nhatrang tổ chức buổi hội thảo về việc tìm ra giải pháp phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu bùng nổ du lịch trong thời điểm hiện nay của Nha Trang Khánh Hòa